Jan VOZKA

JAN VOZKA (nar. 1984), žije a pracuje v Liberci. V roce 2008 absolvoval VOŠ filmovou Zlín a v letech 2008–2011 studoval na Katedře filmových studií FF UK. Pracoval v programovém oddělení filmových festivalů a vystřídal řadu příležitostných zaměstnání (mj. noční hlídač, promítač, recepční, výčepní, závozník, skladník, myč nádobí). Hraje na kontrabas, zajímá se o pivovarnictví a překládá angloamerickou poezii. V RR č. 99/2015 publikoval básně z připravované knihy Panely, která obsahuje texty z let 2008–2009.