Jana HRADILKOVÁ

JANA HRADILKOVÁ (nar. 1959), původním povoláním knihovnice, studovala bohemistiku nejdříve na podzemní univerzitě a po r. 1990 na FF UK. V roce 1991 spoluzaložila s Jiřinou Šiklovou Gender studies, v letech 1995–2002 vedla program Ashoka – Innovators (hledání a podpora tvůrčích osobností v obecně prospěšném podnikání), v roce 2001 s přáteli založila spolek Berkat s cílem vytvořit alternativní systém přeshraniční pomoci obětem ozbrojených konfliktů a uprchlíkům. Od roku 2008 působí i jako lektorka v programu World Learning – Study International Training. Má vydavatelství, v němž mj. vyšlo několik jejích sbírek, příležitostně pořádá „Kočovné konference“ – debatní výjezdy do kulturních oáz na českém venkově.