Jana ŠEVČÍKOVÁ

JANA ŠEVČÍKOVÁ (nar. 1953 v Praze) absolvovala FAMU v roce 1984 dokumentárním esejem Piemule, který zachycuje životy Čechů v rumunském Banátu více než sto let po jejich přesídlení. Roku 1991 dokončila filmovou studii Jakub. Zaměřila se v ní na Rusíny, kteří si v odlehlých rumunských horách tváří v tvář mimořádným politický i společenským změnám dokázali udržet osobitý způsob života. Starověrci (2001) dokumentují silně náboženskou komunitu bezpopovců v oblasti Dunajské delty a s předešlými dvěma snímky tvoří volnou trilogii. Z roku 2002 je Svěcení jara, dokument o Minu Tanakovi. V současné době pracuje Jana Ševčíková na dokončení filmu Gyumri. Natáčela ho v Arménii v průběhu tří let a zachycuje v něm příběhy několika rodin, jejichž život byl v roce 1988 těžce zasažen zemětřesením. Za své filmy získala Jana Ševčíková řadu ocenění, především na zahraničních filmových festivalech.

Rozhovor s Janou Ševčíkovou otiskla Revolver Revue č. 71/2008 v rubrice Dokumentaristé.