Jana SOVOVÁ

JANA SOVOVÁ (nar. 1966 ve Šternberku) vystudovala češtinu, francouzštinu a italštinu. Učila v Olomouci, Přerově, Terstu a Benátkách, nyní žije převážně v italském Udine, kde pracuje jako lektorka českého jazyka a literatury. Je spoluautorkou několika učebnic češtiny pro cizince, zkoumá a propaguje bilingvní výchovu dětí ve smíšených rodinách. Z italštiny přeložila a knižně nebo časopisecky vydala např. C. Sbarbara, S. Benniho, E. Ferrante, V. Magrelliho, C. Vivianiho, R. Cantona, F. Tomadu a G. Fierra. Verše publikovala časopisecky v Hostu, Protimluvu a Textech a v překladech do italštiny v časopise Nuovi Argomenti a na webu Perigeion. Připravuje k vydání sbírku v nakladatelství Protimluv.

Její básně přinesla RR č. 109/2017