Jarmila BĚLÍKOVÁ

JARMILA BĚLÍKOVÁ (nar. 1948 v Brně), roku 1971 vystudovala ve svém rodišti psychologii a nastoupila jako klinický psycholog v PL Želiv. V roce 1973 se přestěhovala do Prahy a pracovala jako sociální kurátor až do roku 1977, kdy byla po podpisu Charty 77 z práce propuštěna. Poté se živila jako uklízečka. V květnu 1979 byla spolu s dalšími členy VONSu zatčena. Po procesu s kolegy strávila sedm měsíců ve vazbě, v prosinci byla s dalšími třemi propuštěna s tím, že důvody vazby pominuly, ale obvinění z podvracení republiky nadále trvá. Bylo odvoláno až v prosinci 1989. Mezitím pracovala v různých pomocných profesích, nejdéle jako domovnice, od roku 1990 krátce jako topič. V témže roce se vrátila ke své profesi a od té doby působí v rodinné poradně jako psychoterapeut.   

Jako vzpomínku na Andreje Stankoviče přinesla Revolver Revue č. 69/2007 rozhovor, který vedly Olga Havlová a Jarmila Bělíková s Olgou Stankovičovou.