Jaromír KUČERA

JAROMÍR KUČERA (6. 2. 1930 – 10. 5. 2023), filosof. Vystudoval filosofii na FF UK. V letech 1968–1972 se zapojil do kolektivního projektu, který spočíval v pokud možno doslovném zapisování přednášek Jana Patočky na FF UK. V letech 1973–1976 se u něj účastnil domácích seminářů. S Jiřím Polívkou, Jiřím Michálkem, Ivanem Chvatíkem a dalšími se pak podílel se na vydávání Patočkových přednášek v samizdatu. Po roce 1989 vyučoval filosofii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Věnoval se mimo jiné dílu Martina Heideggera (viz např. „Martin Heidegger a otázka Boha“, in: Ladislav Benyovský, Marie Pětová /eds./: Bůh a božství v německém filosofickém myšlení, Praha, Togga 2020).

Revolver Revue č. 133/2023 přinesla rozhovor, který vedl v roce 2015 Jean-Gaspard Páleníček.