Jaroslav BÁRTA

JAROSLAV BÁRTA (nar. 1948 v Hradci Králové) žije a pracuje v Lomnici nad Popelkou. V letech 1968–1973 studoval na FAMU (dva semestry oboru kamera a obor umělecká fotografie). V letech 1977–1987 byl zaměstnán jako fotograf u Staveb silnic a železnic. V roce 1995 založil občanské sdružení České foto. V letech 2002–2009 byl vedoucím katedry fotografie, kde působil do září 2016. Ve svém domě vybudoval Galerii Půda, ve které připravil v letech 1996–2001 čtrnáct výstav. Kromě volné fotografické tvorby se zabývá grafickými návrhy knih a výtvarných katalogů, vydavatelskou činností a pořádáním výstav, věnuje se také jejich architektonickému řešení. Vystavoval v Čechách i zahraničí. Za jeho dosud nejpodstatnější projekt je považována výstava a kniha Letem českým světem 1898/1998 (Studio JB Jaroslav Bárta 1999). 

Panoramatické fotografie spolu s rozhovor Ondřeje Přibyla přinesla RR č. 106/2017