Jaroslav HERBST

JAROSLAV HERBST (1887–1971), vystudoval ČVUT v Praze a stal se inženýrem, roku 1912 se začal plně věnovat malbě a přestěhoval se z Prahy na rodný statek v Dušníkách. V letech 1914–1916 opět studoval, tentokrát stavební inženýrství, musel ale narukovat. Po konci první světové války natrvalo přesídlil do Dušníků a zabýval se výhradně malbou a hospodářstvím. Většina jeho díla vznikla do konce třicátých let, poté se tvorbě věnoval jen okrajově. V roce 1934 vystavoval ve Feiglově galerii v Praze, v roce 1995 uspořádala Herbstovu výstavu Galerie Ztichlá klika ve spolupráci s Galerií Litera.

Revolver Revue č. 30/1995 otiskla reprodukce osmnácti obrazů z let 1916–1938 (v rámci bloku Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst) a dále autorovu esej k podstatě expresionismu.