Jaroslav RÓNA

JAROSLAV RÓNA (nar. 1957) absolvoval v roce 1975 odborné učiliště Kara Hlinsko (obor kožešník), v roce 1978 Střední odbornou školu výtvarnou v Praze na Hollarově náměstí a 1984 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (obor sklářské výtvarnictví – prof. Stanislav Libenský). Malby a plastiky představil na řadě domácích i zahraničních výstav a jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách. Je autorem realizací ve veřejném prostoru. Spolupracuje též s divadlem a filmem. Člen divadelního hnutí Pražská pětka a spoluzakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví.

Profil Jaroslava Róny byl načrtnut v rubrice Ateliéry – Revolver Revue č. 72/2008.

www.jaroslav-rona.cz