Jennifer KRONOVETOVÁ

JENNIFER KRONOVETOVÁ, autorka básnické sbírky Tam daleko (Awayward, 2009), kterou napsala během svého delšího pobytu v Pekingu, spolupřekladatelka svazku vybraných básní Celie Dropkinové, americké autorky píšící na počátku 20. století v jidiš (V jejích bílých stopách /In Her White Wake/, 2014), a spoluzakladatelka časopisu pro překlady poezie Circumference. Studovala poezii a aplikovanou lingvistiku; poezii a překlad učila na Washington University ve St. Louis. V současné době žije v New Yorku. Ukázky z jejích próz přinesla v překladu Hany Ulmanové Revolver Revue č. 99/2015.