Jerald WALKER

JERALD WALKER (1975) je mimo jiné autor svazku Pouliční stíny: memoár o rase, rebelii a spáse (Street Shadows: A Memoir of Race, Rebellion and Redemption, 2010). Jeho esejistické texty vycházejí v mnoha periodikách, tři byly otištěny v prestižním svazku Nejlepší americké eseje (Best American Essays 2007, 2009, 2010). Na Iowské univerzitě získal doktorát z interdisciplinárních studií (z afroamerické literatury, afroamerické historie a z tvůrčího psaní), v současnosti vede Ústav pro psaní, literaturu a publikační činnost na bostonské Emerson College, kde patří k nejoblíbenějším vyučujícím. Ukázku z jeho prózy přinesla v překladu Hany Ulmanové Revolver Revue č. 97/2014.