Jindřich FISCHEL

JINDŘICH FISCHEL (nar. 1934), výtvarník, vystudoval ruštinu, češtinu a němčinu. Pracoval jako technický překladatel a učitel na Státní jazykové škole. Po celý život se věnuje kresbě. Poprvé vystavoval v pražské Galerii Karla Čapka (1968), zatím naposledy v Jindřišské věži (2004). Kresbami volně doprovodil výbor básní Ludvíka Kundery Různá truchlení (1998), jeho práce byly otiskovány v Literárních novinách a Revolver Revue.

 

Revolver Revue publikovala autorovu výtvarnou tvorbu v č. 22/1993, č. 46/2001, č. 52/2003 a č. 57/2005.