Jindřich POKORNÝ

JINDŘICH POKORNÝ (1927–2014), překladatel z němčiny, francouzštiny a latiny, literární historik, esejista, po maturitě (1946) na reálném reformním gymnáziu v Praze studoval 1946–50 současně na Právnické a Filosofické fakultě UK. Práva dokončil v roce 1950, filosofii nemohl z politických důvodů dostudovat, pokračoval v pokojových seminářích Jana Patočky. Roku 1950 musel také opustit místo redaktora (v nakladatelství Evropský literární klub, od 1947). Pracoval potom převážně v dělnických profesích. Koncem padesátých let začal publikovat své překlady a externě spolupracovat s rozhlasem, 1965–1970 byl redaktorem Československého rozhlasu. Po nuceném odchodu byl 1971–1973 zaměstnán jako čerpač u Vodních zdrojů, 1973–75 působil jako právník Správy pro věci majetkové v Praze, poté ve svobodném povolání. V rámci samizdatových aktivit založil počátkem osmdesátých let Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání a do 1990 byl jeho předsedou. 1992–97 zasedal v Radě Českého rozhlasu, 1992–98 byl předsedou Nadace Rainera Marii Rilka, řídil edice Bibliotheca germano-austro-bohemica, Litteraria germano-austro-bohemica a sborníky IANUA pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. V letech 1991 a 1995–1998 přednášel na FF UK. Překládá poezii a veršovaná dramata z němčiny (jako jeden z mála také ze středověké), z francouzštiny a latiny, za jazykové spolupráce i z dalších jazyků.

Revolver Revue otiskla řadu jeho textů (v úplnosti viz Bibliografie RRBibliografie KP RR): např. č. 23/1993 esej o písničkářích a jejich písních v tomto i v minulých staletích, č. 26/1994 článek o příznačných rysech českých smutečních slavností (v rámci bloku Pohřbívání v Čechách), č. 27/1994 esej o skautské výchově a jejích výsledcích v praktickém životě. Pro č. 41/1999 připravil výbor z knihy Ivana Herbena Žalujeme v Norimberku a doplnil jej studií a pro č. 44/2000 blok o Prokopu Drtinovi. V č. 39/1999 je otištěn rozhovor, který s autorem vedl Viktor KarlíkAdam Drda. Za jeho životem a dílem se v RR č. 97/2014 ohlížejí Miloš Rejchrt, Marek VajchrMichael Špirit.