Jiří CIESLAR

JIŘÍ CIESLAR (1951–2006), český filmový a literární kritik, redaktor a pedagog, 1969–1975 vystudoval FF UK (studia zahájil na katedře obecné historie a na katedře srovnávacích světových literatur, po jejím uzavření přestoupil v roce 1970 na katedru filmové vědy). V letech 1976–1989 pracoval jako redaktor čtrnáctideníku Záběr, od roku 1990 učil na katedře filmových studií. Během normalizace přispíval do samizdatového periodika Acta incognitorum. V letech 1990–2005 redigoval v Literárních novinách rubriku umění, od září 2005 redaktor časopisu A2. Kromě toho spolupracoval s řadou periodik: Revolver Revue, Kritická Příloha RR, Iluminace, Literární noviny, Respekt, Film&Doba aj. V roce 2003 získal Cenu F. X. Šaldy. Je autorem mnoha článků, recenzí a kritik. Knižně vydal Luis Buńel (1987), Filmové zápisky 90–93 (1993), Kočky na Atalantě (2003), Concettino ohlédnutí. Portréty, kritiky, eseje (1996) a výbor Hlas deníku (2002).

Revolver Revue č. 38/1998 přinesla autorovu esej o Macoše a Karlu Absolonovi, č. 45/2001 Esej o obrazu Pierra Puvise de Chavannes Chudý rybář, v č. 39/1999 se J. Cieslar představil v pravidelné rubrice Sedm. Řadu textů zveřejnila Kritická Příloha Revolver Revue, např. č. 4/1996 studii o Vladimíru Boudníkovi, č. 5/1996 studii o současné recepci Nietzchova díla, č. 6/1996 úvahu o filmu Karla Vachka Co dělat?, č. 8/1997 studii o deníkovém díle Jiřího Koláře, č. 9/1997 článek o knize Lva Šestova Apoteóza vykořeněnosti (1995), č. 10/1998 studii o časopisecky publikovaných denících Pavla Juráčka, č. 11/1998 text o televizních dokumentech Olgy Sommerové, č. 13/1999 studii o V. V. Rozanovovi a mnohé další (viz Bibliografie KP RR).