Jiří DUFEK

JIŘÍ DUFEK  (nar. 1950 v Praze) studoval geologii na PF UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Do roku 1990 pracoval v readkci pro děti a mládež ČST jako dramaturg pohádek a seriálů (O labuti, Třetí patro, Druhý dech, Laskavý divák promine aj.). Psal texty překladů lidových písní z 18. a 19. století pro folkovou skupinu Heuréka. Od konce osmdesátých let externě učil na FAMU, od roku 1990 se jako vedoucí Katedry scenáristiky a dramaturgie podílel na její rekonstrukci. Jako pedagog zde působí dodnes a dramaturgicky se podílí na projektech svých studentů a kolegů (Šakalí léta, Ene bene, Želary aj.)

Verše Jiřího Dufka otiskla Revolver Revue v č. 84/2011.