Jiří KOVANDA

JIŘÍ KOVANDA (nar. 1953), autodidakt, žije a pracuje v Praze. Maturoval v roce 1973 jako absolvent pětiletého učebního oboru zedník na učňovské škole v Praze-Malešicích, od roku 1971 pracoval jako zeměměřič u Vojenských staveb při stavbě pražského metra. V roce 1976 měl svou první výstavu ve varšavské studentské galerii Mospan, o rok později začal pracovat v depozitáři Národní galerie v Městské knihovně v Praze. Od roku 1995 působí jako odborný asistent Malířské školy Vladimíra Skrepla na Akademii vývarných umění v Praze, od roku 2008 vede ateliér Performativní média na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je reprezentován galeriemi Krobath Wimmer, Wien a gb agency, Paris. Vystavuje v Čechách a především v zahraničí. Návštěvu ateliéru Jiřího Kovandy dokumentuje v rámci cyklu Ateliéry RR č. 85/2011.