Jiří KUBOVÝ

JIŘÍ KUBOVÝ (nar. 1950 v Mostě) žije v Ústí nad Labem a ve Lhotě pod Pannou. Od roku 1969 se živil v bankovní sféře a výrobním podniku. Od roku 1968 se zároveň soustavně věnuje výtvarné činnosti. První samostatnou výstavu mohl uspořádat až v roce 1988 (Makromolekulární ústav ČSAV v Praze), od té doby svoji práci průběžně představuje na samostatných i kolektivních výstavách. Samostatné výstavy z posledních let: Mezi nebem a zemí, Galerie Brno (2008), Krajiny, Galerie Litera, Praha (2009), Krajiny v trávě, Synagoga a gotické dvojče, Úštěk (2009), Galerie Dijon, Praha (2010), Věčná krajina, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (2010), Ve vzduchu, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, In der Luft, Rathaus, Pirna, Vo vzduchu, Galeria M. A. Bazovského, Trenčín (2011), Čtvrtý dvůr, Památník Terezín (2013), Země, voda, vzduch, Oblastní galerie v Liberci (2013), Současná tvorba, Vrchlického divadlo v Lounech (2013), Tvorba mládí, Galerie Emila Juliše, Černčice u Loun (2013).

Revolver Revue 95/2014 přinesla ukázky z Kubového tvorby a rozhovor, který s autorem vedl Vladimír Drápal, jeho pracoviště představila v rámci rubriky Ateliéry RR č. 97/2014.