Jiří PELÁN

JIŘÍ PELÁN (nar. 1950), v letech 1968–1973 vystudoval francouzštinu, italštinu a srovnávací literaturu na FF UK. Poté pracoval v nakladatelství Odeon jako redaktor, v letech 1990–1991 jako šéfredaktor, od roku 1991 přednáší italskou literaturu na FF UK. Přeložil řadu textů z italštiny a francouzštiny.

Přispěl do Revolver Revue č. 59/2005 (text o souboru dopisů Františka Hrubína a Václava Černého /Torst 2004/), 61/2005 (blok o básníku Yvesu Bonnefoy), 65/2006 (text o básníku Karlu Zlínovi) a 129/2022 (překlad Chimér Gérarda de Nerval s poznámkou překladatele).