Jiří PELÁN

JIŘÍ PELÁN (nar. 1950), v letech 1968–1973 vystudoval francouzštinu, italštinu a srovnávací literaturu na FF UK. Poté pracoval v nakladatelství Odeon jako redaktor, v letech 1990–1991 jako šéfredaktor, od roku 1991 přednáší italskou literaturu na FF UK. Přeložil řadu textů z italštiny a francouzštiny.

Revolver Revue č. 59/2005 otiskla text o souboru dopisů Františka Hrubína a Václava Černého (Torst 2004), č. 61/2005 přineslo blok o básníku Yvesu Bonnefoy (koláž textů připravil, rozhovor připravil a doprovodný text napsal J. Pelán) a č. 65/2006 text o básníku Karlu Zlínovi.