Jiří RULF

JIŘÍ RULF (nar. 1947 v Praze) vystudoval češtinu a dějepis na FF UK v Praze. Od roku 1970 pracoval jako redaktor agentur, v letech 1985–1989 jako kulturní redaktor Zemědělských novin a 1989–1991 Lidových novin, 1991–1994 redaktor nakladatelství Mladá fronta, poté až dodnes je redaktorem týdeníku Reflex. Napsal a publikoval několik básnických sbírek, je autorem prózy Let chroustů. Neúplná autobigrafie (Praha–Litomyšl, Paseka 2003). V roce 2005 vyšla jeho sbírka básní z let 1979–2004 Srdce metronomu (Brno, Host).

Ukázky z jeho veršů byly otištěny v Revolver Revue č. 57/2005, ukázku z novely Jmenuji se Offenbach aneb Sněžení přinesla RR v č. 62/2006.