Jiří SEVER

JIŘÍ SEVER (1904–1968, vl. jm. Vojtěch Čech), fotograf, solitérní umělec spřízněný s tvorbou Skupiny 42, původním povoláním chemik.

Revolver Revue č. 27/1994 publikovala šestnáct fotografií z let 1940–1967 (v rámci bloku Jiří Sever: Pátrání zůstalo bezvýsledné), text o svém setkání se Severovou tvorbou napsal Zbyněk Hejda.