Jiří SOUKUP

JIŘÍ SOUKUP (nar. 1960 v Liberci), scenárista, dramaturg a spisovatel. Revolver Revue č. 50/2002 přinesla autorův text o o zkušenosti otce na mateřské dovolené, č. 51/2003 otiskla autorovy prozaické a básnické texty a v témže čísle scénář-dialog s názvem Sentiment na základě zvukových záznamů z návštěv Tomáše Hejtmánka u Františka Vláčila, v č. 54/2004 je představen v rámci pravidelné rubriky Sedm.