Jiří STROMŠÍK

JIŘÍ STROMŠÍK (nar. 1939) vystudoval germanistiku a bohemistiku na olomoucké universitě (1961). Po ukončení studií působil spolu s anglistou Josefem Jařabem na prešovské filosofické fakultě. Současně absolvoval vědeckou aspiranturu pod vedením pražského germanisty prof. Eduarda Goldstückera (součástí aspirantury byl i desetiměsíční studijní pobyt na universitě v Göttingen); v roce 1968 získal hodnosti PhDr. a CSc. za monografii o Maxi Frischovi. V letech 19691974 pracoval jako odborný asistent na pražské filosofické fakultě, v roce 1974 mu jako neprověřené osobě již smlouva nebyla prodloužena. V sedmdesátých letech učil němčinu na Státní jazykové škole v Praze, v roce 1985 nastoupil v teoreticko-naukové redakci nakladatelství Odeon. Roku 1990 byl znovu povolán na pražskou fakultu, 1996 se habilitoval pro obor německá literatura a v roce 2004 byl jmenován profesorem.

Revolver Revue č. 65/2006 přinesla rozhovor, který vedli Eva Pelánová a Ondřej Bezdíček.