Johana HAVELKOVÁ

JOHANA HAVELKOVÁ (nar. 1966 v Kolíně) vystudovala Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty při Slezské univerzitě v Opavě (1998). Ve své volné tvorbě se věnuje zejména fotografii, konceptuálním projektům a videoartu. Samostatně vystavovala například v Ateliéru Josefa Sudka (2007), její fotografie byly zastoupeny na kolektivních výstavách Česká fotografie 20. století (2009) nebo Fotogenie identity (2008). Připravila také řadu výstav jiným fotografům a výtvarným umělcům, věnuje se rovněž publikační činnosti. Vydala knihu o fotografickém díle Bedřicha Grünzweiga Mezi nebem a zemí a knihu autorských fotografií o Kolíně s textem Josefa Škvoreckého. Podílela se na filmových dokumentech Fotograf František Drtikol a Slovo a obraz podle Tomáše Špidlíka. Je spoluzakladatelkou fotografického festivalu Funkeho Kolín (1993).

Ukázky práce Jolany Havelkové přinesla Revolver Revue č. 76/2009.