Josef HIRŠAL

JOSEF HIRŠAL (1920–2003), spisovatel, teoretik experimentální poezie a překladatel, vystudoval učitelský ústav (maturoval 1940), působil rok na škole a poté do roku 1945 jako lesní manipulant. 1945–1949 redaktorem nakladatelství Orbis. Počátkem čtyřicátých let udržoval kontakty s básníkem Kamilem Bednářem a Skupinou 42. 1949–1950 pracoval v ČKD, 1950–1962 vystřídal redakční místa v různých nakladatelstvích a v propagaci Laterny Magiky. Poté, kromě 1964–1965, kdy byl redaktorem časopisu Knižní kultura, ve svobodném povolání. Od padesátých let spolupracoval s Bohumilu Grögrovou, spoluautorkou většiny jeho experimentálních děl. V šedesátých letech navázal v zahraničí četné kontakty v oblasti experimentální poezie a avantgardního umění, v sedmdesátých a osmdesátých letech nesměl publikovat, zveřejňoval proto v exilu a samizdatu. Je autorem řady sbírek, od čtyřicátých let i pro děti. Výraznou část jeho díla představují překlady.

Revolver Revue č. 28/1995 představila J. Hiršala a Bohumilu Grögrovou v rubrice Sedm, č. 34/1997 autorovo vyprávění o Karlu Šlengerovi (v rámci bloku Karel Šlenger), č. 39/1999 vzpomínku na Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou (v bloku o G. G. G.) a č. 46/2001 vzpomínku na Miloslava Žilinu (v rámci stejnojmenného bloku).