Josef PAZDERKA

JOSEF PAZDERKA (nar. 1974) vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a rozvojová studia na Oxford Brookes University. Pracoval jako humanitní pracovník a od roku 2005 jako novinář v České televizi. V letech 2006-2010 byl jejím zpravodajem v Moskvě. Je editorem a spoluautorem knihy Invaze 1968. Ruský pohled (Torst 2011), která nabízí první souvislejší pohled na ruské vnímání invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968. Pravidelně publikuje v Lidových novinách, Mladé frontě Dnes a časopise Respekt.

Revolver Revui č. 87/2012  a 88/2012 vyšla autorova reportáž o událostech v Beslanu v září 2004, za niž v roce 2013 obdržel Novinářskou cenu za Nejlepší reportáž.