Karel NEPRAŠ

KAREL NEPRAŠ (1932–2002), výtvarník, svoji uměleckou dráhu začínal kresbami, později se proslavil především svými plastikami. Vystavovat směl až od osmdesátých let. V roce 1991 nastoupil jako profesor na pražské AVU.

Revolver Revue č. 27/1994 otiskla rozhovor O Houbách (posezení s Karelm neprašem, Andrejem Stankovičem a Ivanem Wernischem).