Karel ŠLENGER

KAREL ŠLENGER (1903–1981), malíř, po maturitě v Jičíně (1921) pracoval jako úředník na Hlavní poště v Praze. V roce 1929 odjel do Paříže, kde žily jeho dvě sestry (vlastnily salón a obě také malovaly), a cestoval. Do Čech se vrátil 1931, živil se přednáškami o svých cestách a kondicemi hry na klavír. V letech 1935–1938 navštívil Bulharsko, Francii, Itálii, Jugoslávii. V roce 1949 vystavoval v Topičově salónu (za pomoci Františka Tichého a svého bratra-malíře Josefa) a celou výstavu rozprodal.

Revolver Revue č. 34/1997 věnovala tomuto zapomenutému umělci rozsáhlý blok, který sestával ze zápisků a korespondence z dvacátých až sedmdesátých let, barevných a černobílých reprodukcí autorových prací z třicátých až sedmdesátých let a textů a kreseb (připravili Viktor Karlík a Veronika Dudková). Na svého rodáka vzpomíná Josef Hiršal (vyprávění zaznamenala Zuzana Dětáková).