Karl JASPERS

KARL JASPERS (1883–1969), německý filosof a psychiatr, vystudoval práva a medicínu, poté se věnoval filosofii a psychiatrii. Do roku 1937 působil jako profesor filosofie v Heidelbergu, poté byl vyloučen kvůli svým antifašistickým názorům a protože jeho žena byla Židovka. Po válce značně přispěl k rehabilitaci heidelberské university. Nicméně v roce 1948 zklamán poválečným vývojem na německých universitách a na protest proti volbě bývalého člena NSDAP německým kancléřem přijal místo na basilejské universitě a později (1967) i švýcarské občanství. Byl učitelem a celoživotním přítelem filosofky Hannah Arendtové, se kterou si dlouhá desetiletí dopisovali. Kromě toho se dochovala i obsáhlá korespondence s Martinem Heideggerem.

Revolver Revue č. 37/1998 publikovala úryvky z korespondence s Hannah Arendtovou z let 1959–1960 (přel. Veronika Dudková). V č. 50/2002 vyšly úryvky z knihy Strindberg a van Gogh (Pokus o pathografickou analýzu se srovnávacím zřetelem k Swedenborgovi a Hölderlinovi) (vybral, přeložil, poznámkami a vlastním komentářem doprovodil Marek Vajchr; v rámci bloku Karl Jaspers).