Klára SOUKUPOVÁ

Klára SOUKUPOVÁ (nar. 1987) vystudovala český jazyk a literaturu a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu. Zaměřuje se na literární teorii a žánr autobiografie.