vyprodáno

KPRR 18/2000

„Nezaslouženě velký rozruch budilo přes léto ohavné Štěně Jeffa Koonse, posazené v Rockefellerově centru čelem k místům, kde bývá v zimě kluziště. Asi nikdy se turisté nefotografovali s něčím tak nevzhledným,“ konstatuje Veronika Tuckerová v další části svého glosáře o zaoceánském výtvarném dění. Pavla Pečinková se zamýšlí nad výstavou Konec světa?, Zdeněk Lukeš nad novou „stálou“ instalací v pražském Veletržním paláci. Miloš Doležal referuje o výstavě Věry Novákové a pokračuje ve volném cyklu A sakra – další sakrální atrapa. Roberta Krumphanzla zaujala próza Vladimíra Binara Číňanova pěna, Zdeněk Vašíček svůj esej o antologii Úvod do literární vědy opatřil názvem Kabinet doktoranda Pechlivanose. O vydávání poezie hovoří redaktoři nakladatelství Host, Triáda a Torst. Vladimír Mikulka analyzuje dvě inscenace Sergeje Fedotova, Adam Drda představuje Krejčíkův snímek Maturita v listopadu. Pátý díl pravidelné Ruské kroniky v čísle publikuje Tomáš Glanc. „Když se při filmování nepracuje, bolí z toho oči,“ soudí Andrej Stankovič v souvislosti s bilancí českého filmu roku 2000.