vyprodáno

KPRR 19/2001

Číslo s pozměněnou strukturou i grafickou úpravou obsahuje v oddíle Studie, eseje texty Marka Vajchra (o Kritickém sborníku), Ludmily Vachtové (o Veletržním paláci) a Vladimíra Mikulky (o inscenacích Rijndersova Fandy), v rubrice Panorama vycházejí další díly Glancovy Ruské kroniky a výtvarného zpravodajství Veroniky Tuckerové či Hyblerova stať o současné české literární vědě. Recenze a referáty zahrnují mj. články Pavly Pečinkové (o Kolářově Psáno na pohlednice), Miloslava Chlupáče (o sochách Michala Blažka), Marty Ljubkové (o režiích Hany Burešové), Roberta Krumphanzla (o básních Pavla Šruta), Kamily Boháčkové (o filmech Karla Vachka a Ivana Vojnára), Martina Bráta (o novele Zuzany Brabcové) či Michala Janaty (o fotografických publikacích). Interview představuje ředitele klatovské galerie Marcela Fišera. V oddíle Dokumenty vychází v souvislosti s polemickým komentářem k textu Jiřího Černého část korespondence Terezie PokornéJosefem Škvoreckým. Couleur obsahuje např. poznámky Zdeňka Vašíčka, Zdeňka LukešeMiloše Doležala, redakční glosář Vytrženo zaznamenává některé aktuální jevy zdejší novinové a časopisecké scény.