vyprodáno

KPRR 4/1996

Anna Fárová hovoří „o bílých místech na mapě české fotografie. Jaroslav Anděl píše o fotografických knihách nakladatelství Torst, přičemž vyzdvihuje zejména monografii Josefa Sudka. Josef Vohryzek recenzuje Třešňákovu prózu Klíč je pod rohožkou, o níž soudí, že „má nepochybně stavbu velkého románového plátna, přestože je vystavěna převážně z lyrického materiálu“. Michael Špirit pojednává o cyklu Z deníku spisovatele, který vycházel v Literárních novinách a účastnilo se ho čtyřiadvacet autorů: „Je škoda, že se neovládli a pro tentokrát nemlčeli,“ neboť „zvůle, lépe řečeno naivita, s jakou si počínala většina účastníků, svědčí o tom, že tito lidé vůbec nevěděli, co vlastně dělají.“ Michal Bregant analyzuje TV cyklus Gen, Jindřich Pokorný zahajuje glosář s názvem Poznámky k výpiskům. Fenoménem vousů v politice se zabývá Viktor Pivovarov: „Sémantika knírů a vousů vůbec má dvě úrovně. Jednu zjevnou – tedy příslušnost ke společenským skupinám, jako je armáda, inteligence či politické strany–- a druhou skrytou, související s kolektivně podvědomými psychoerotickými archetypy.“