Ladislav KLÍMA

LADISLAV KLÍMA (1878–1928), filosof, prozaik, dramatik a básník, originální myslitel, navštěvoval gymnasium v Domažlicích, byl ale vyloučen kvůli výroku o habsburské monarchii. Přestoupil tedy na gymnasium do chorvatského Záhřehu, ale ani zde studia nedokončil. Od roku 1904 pobýval v Praze, přispíval do Tribuny a Práva lidu. Žil díky dědictví po příbuzných a příspěvků od přátel. Z Klímova rozsáhlého díla vyšel za jeho života jen nepatrný zlomek (sebrané spisy začaly vycházet v devadesátých letech péčí Eriky Abrams).

Revolver Revue č. 57/2005 vydala úryvek z Klímova románu Skutečná událost, seběhnuvší se v Postmortalii (připravila a poznámky napsala Erika Abrams).