Lev LUNC

LEV LUNC (1901–1924), ruský dramatik, prozaik a esejista, pocházel z petrohradské židovské rodiny, která roku 1921 emigrovala do Hamburku. Lunc se rozhodl zůstat v Rusku jednak kvůli započatému studiu, jednak protože se jako spisovatel cítil být příliš vázán na svoji mateřštinu a rodnou zemi. Z popudu Viktora Šklovského založil roku 1921 volné sdružení mladých literátů Serapionovi bratři, které hájilo svobodu umělecké tvorby proti sílícímu tlaku ideologie. Aktivně psal pouhé čtyři roky, předčasně zemřel na srdeční a nervovou chorobu.

Revolver Revue č. 50/2002 publikovala povídky Divná věc, Vlastenec a Svůdce a programový text Proč jsme Serapionovi bratři (1922) (vybrala, z ruštiny přel. a úvodním textem doprovodila Hana Svobodová).