Libor FÁRA

LIBOR FÁRA (1925–1988), grafik, scénograf, kostýmní výtvarník a umělec, vystudoval v letech 1945–1950 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u Emila Filly a Františka Muziky, záhy se začal téměř plně orientoval na scénickou tvorbu. Od roku 1953 spolupracoval s divadlem E. F. Buriana, v letech 1962–1968 s Divadlem Na zábradlí, od roku 1969 především s Činoherním klubem.

Revolver Revue č. 28/1995 publikovala rozsáhlý blok Libor Fára (připravila Terezie PokornáViktor Karlík), který obsahuje dvacet dva děl z let 1956–1988 a třicet pět vzpomínek na Libora Fáru, které pro Revolver Revue napsali pamětníci a Fárovi blízcí přátelé (např. Anetta Fárová, Eva Petrová, Ivan Medek, Jaromír Zemina, Andrej Krob, Václav Havel, František Černý, Jan Kačer a mnozí další).