Louis-Ferdinand CÉLINE

LOUIS-FERDINAND CÉLINE (vl. jménem Louis-Ferdinand Destouches 1894–1961), francouzský lékař a spisovatel, bojoval v první světové válce, po těžkém zranění na hlavě byl prohlášen za sedmdesáti pěti procentního invalidu. V roce 1924 dokončil studia lékařství a o čtyři roky později si otevřel vlastní praxi na předměstí Paříže. Psal ve svém volném čase. Debutoval roku 1932 knihou Voyage au bout de la nuit (česky Cesta do hlubin noci, Cesta na konec noci) (prý jen kvůli manipulacím a intrikám nebyl tento román, který vzbudil velký ohlas, oceněn Goncourtovou cenou). V třicátých let se Céline vydal do Sovětského svazu a v roce 1937 v pamfletu Mea Culpa popsal, jak ve skutečnosti komunismus funguje. Nebyl sice představitelem vichystického režimu, ale psal pamflety a články, které by stačily na obvinění z kolaborace. 1944 raději odešel do Německa a odtud do Dánska. Ve Francii byl v nepřítomnosti odsouzen k obstavení majetku, v Dánsku strávil rok ve vydávací vazbě, ale v roce 1951 byl amnestován a vrátil se zpět do Francie. Musel se vrátit ke svému lékařskému povolání, později začaly opět vycházet jeho knihy ve Francii i ve světě.

Revolver Revue č. 18/1992 otiskla Célinovu prózu Rigodon (přeložila Jovanka Podpěrová) a pásmo Anny Kareninové ze célinovských sborníků Cahiers de l’Herne 1963, 1965, 1972 (kromě jiného rozhovor, který s autorem v posledních letech života vedl Jacques Darribehaude).

Revolver Revue č. 70/2008 přinesla více než rozsáhlý blok Anny Kareninové s názvem Céline v Čechách: jde o komentovaný výbor z korespondence a dobových zpráv, recenzí a studií, který byl východiskem pro vydání stejnojmenné knihy v Edici RR roku 2010.

Revolver Revue č. 114/2019 otiskla nedávno nalezené Célinovy dopisy dceři a dávné manželce (v překladu Anny Kareninové).