Lubomír TYPLT

LUBOMÍR TYPLT (nar. 1975 v Jilemnici), v roce 1989 přijat na Střední výtvarnou školu Emanuela Famíry v Praze (pozdější Střední výtvarnou školu Václava Hollara), na UMPRUM studoval v ateliéru Jiřího Šalamouna, věnoval se malbě a ilustraci. Studia dokončil u profesora Načeradského na Fakultě výtvarných umění v Brně. V letech 1998–1999 absolvoval stáž v konceptuálním ateliéru v Düsseldorfu (Německo), akademii tam ukončil v roce 2005.

Ukázky z jeho výtvarných prací přinesla Revolver Revue v č. 59/200567/2007. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěl u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla.