Lucie BARTOŇOVÁ

LUCIE BARTOŇOVÁ (nar. 1979) vystudovala bohemistiku na FF UK, poté začala pracovat jako editorka a redaktorka v nakladatelství Triáda. K vydání připravila například knihu Jana Franze (2006) a souborné vydání Stankovičovy monografie Josefa Floriana a bibliografie Staré Říše.

Revolver Revue č. 67/2007 otiskla recenzi na bibliografickou část knihy od Jitky Bednářové Josef Florian a Francie. Pro RR č. 107/2017 autorka připravila velký blok věnovaný poezii básníka a kritika Andreje Stankoviče.