Magdalena JUŘÍKOVÁ

MAGDALENA JUŘÍKOVÁ (nar. 1956 v Žilině), historička a kritička umění, kurátorka a fotografka. V současnosti působí jako ředitelka Galerie hl. m. Prahy. V Revolver Revue publikovala v č. 129/2022 (Sedm).