Maria GRECH GANADO

MARIA GRECH GANADO (nar. 1943) pochází ze staré maltské rodiny. Studovala angličtinu na univerzitách na Maltě, v Cambridge a v Heidelbergu. Byla první ženou, která začala na plný úvazek přednášet na University of Malta, na katedře angličtiny. Vydala pět básnických sbírek, tři v maltštině a dvě v angličtině (Ribcage, 2003 a Cracked Canvas, 2005). Do angličtiny přeložila práce mnoha současných maltských básníků a básnířek. Její básně byly přeloženy do italštiny, francouzštiny, němčiny, řečtiny, španělštiny, litevštiny a katalánštiny. V roce 2007 četla svoje básně (s paralelními překlady do češtiny od Alexandry Buchlerové) v Praze v rámci mezinárodního festivalu Svět knihy.

Revolver Revue otiskla ukázky z její poezie v č. 72/ 2008.