Marie ILJAŠENKO

MARIE ILJAŠENKO (nar. 1983 v Kyjevě) vystudovala komparatistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu se zaměřením na středoevropskou literaturu. Několik let působila jako redaktorka v časopise Plav, od roku 2011 pracuje v časopise Labyrint revue. Překládá beletrii z polštiny, ruštiny a ukrajinštiny. Ukázky překladů, eseje a recenze publikuje v časopisech A2, Romboid aj. Vlastní tvorbu publikovala v RR č. 90/201394/2014.