Marie LANGEROVÁ

MARIE LANGEROVÁ (nar. 1948), editorka, literární kritička a teoretička. Zabývá se především avantgardou poválečného Československa. V roce 1998 jí vyšly eseje o české poezii Fragmenty pohybu (Karolinum), roku 2000 v nakladatelství Host monografie Weiner a dále roku 2011 Hnízda snění. Kniha pasáží (Malvern). Je autorkou projektu Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy (Malvern 2009), autorsky se podílela mj. na knihách Fragmenty pohybu – Eseje o české poezii (Karolinum 1999), Poetika literárního díla 20. století (Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz, Torst 2002; Na cestě ke smyslu, Torst 2005), Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století (s Josefem Vojvodíkem, Argo 2014) a Heslář české avantgardy (Vydavatelství FF UK 2011).

Pro RR č. 96/2014 připravila blok o fotografických zájmech Jiřiny Haukové. Její text je zastoupen v knize Jan Lopatka (1940–1993), vydané v Edici RR.