Marius KOTRBA

MARIUS KOTRBA (1959–2011) studoval v letech 1974–1978 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, 1981–1987 Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1990–1993 byl na pražské AVU asistentem Huga Demartiniho, v roce 1993 učil na Akademii Minerva v Groninghenu, od roku 1996 vede sochařský ateliér Ostravské university. Účastní se sympozií a realizuje veřejné zakázky v exteriéru.

Jeho práce a interview s ním byly otištěny v Revolver Revue č. 46/2001, č. 60/2005 a č. 64/2006.