Mark GOZONSKY

MARK GOZONSKY, učitel angličtiny a esejista. V internetovém periodiku Identity Theory mu vyšel esej Edith Whartonová ve mně (The Edith Wharton Inside Me, 2012) a v časopise Corium esej Teplo gramodesky (The Warmth of Vinyl, 2010). Se ženou a dvěma dcerami žije v Los Angeles, kde na Antioch University studuje tvůrčí psaní. Ukázky z jeho próz přinesla v překladu Hany Ulmanové Revolver Revue č. 99/2015.