Marta LJUBKOVÁ

MARTA LJUBKOVÁ (nar. 1977) vystudovala FF UK obor český jazyk a literatura a DAMU (katedra alternativního a loutkového divadla, režie – dramaturgie). Své práce publikovala v Literárních novinách a v Kritické Příloze Revolver Revue (viz Bibliografie). V současnosti je redaktorkou časopisu A2.

V Kritické Příloze Revolver Revue debutovala a zveřejnila zde řadu zejména divadelních recenzí (v úplnosti Bibliografie).