Martin BOŘKOVEC

MARTIN BOŘKOVEC (nar. 1978 v Kladně) vystudoval kulturně-historickou regionalistiku a učitelství v aprobaci český jazyka  a dějepis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2006 žije v Praze, kde působí jako učitel na gymnáziu.

Debutoval prózou v Revolver Revue č. 94/2014.