Martin HEIDEGGER

MARTIN HEIDEGGER (1889–1976), německý filosof, žák zakladatele fenomenologického hnutí Edmunda Husserla, autor tzv. fundamentální fenomenologie, kterou představil v nedokončeném díle Bytí a čas z roku 1927.

Revolver Revue č. 61/2005 publikovala blok Martin Heidegger – Emil Staiger, který na ukázkách z jejich díla a korespondence dokumentuje vztah těchto osobností (vybral a přel. Marek Vajchr).