Martin LANGER

MARTIN LANGER (nar. 1972 ve Varnsdorfu) vystudoval technologii piva a sladu, pracuje jako reportér, scenárista a filmový dokumentarista. Obdržel Cenu Jiřího Ortena za rok 2002. Vydal básnické sbírky Palác schizofreniků (Pražská imaginace 1990), Animální evangelium (Mladá fronta 1992), Já nezemřu zcela (Protis 1994), Průsmyky (Host 1997), Pití octa (Host 2001), Hlásky (Dybbuk 2007), Stará gesta (Dybbuk 2009) a fotografický cestopis Cesta kolem (Labyrint 2007).

V Revolver Revue publikoval verše v č. 37/1998 a 59/2005, 76/2009. Pro RR č. 89/2012 připravil autor portrét Františky Blechové, v RR č. 90/2013 byla publikována koláž z korespondence a veršů s názvem Zoufalá plavba, která je výsledkem autorského experimentu Martina Langera a Ivana Matouška.