Martin MAINER

MARTIN MAINER (nar. 1959 v Ostravě-Havířově), malíř. V letech 1978-1981 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové  v Praze (obor textilní výtvarnictví), v letech 1981-1985 na pražské Akademii výtvarných umění. Vystavuje v Čechách i zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných a soukromých sbírkách. V letech 1998-2011 působil jako vedoucí ateliéru malby na FaVU VUT v Brně.
www.mainer.cz

Jako respondenta cyklu Ateliéry jej představila Revolver Revue č. 86/2012.