Matěj LIPAVSKÝ

MATĚJ LIPAVSKÝ (nar. 1985 v Praze) studoval v letech 2004–2010 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech J. Sopka a J. Zeithammla. Je autorem mozaiky v Periferie Cafe v Braníku, barevného řešení interiéru kavárny na ČVUT v Praze a spolu s Pure Beauty autorem výtvarné části komiksové novely Chyba. Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách.

Ukázky z jeho výtvarných prací přinesla RR č. 97/2014 (s rozhovorem Viktora Karlíka) a 103/2016 (instalace „lehce guerillových zemních kapliček“ Jakuba a Matěje Lipavských), jeho pracoviště představuje č. 106/2017. V RR 127/2022 představil malby pseudonymní malířky Evy Levertovové. 

www.lipavsky-matej.com
www.works.io/matej-lipavsky