Matěj LIPAVSKÝ

MATĚJ LIPAVSKÝ (nar. 1985 v Praze) studoval v letech 2004–2010 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech J. Sopka a J. Zeithammla. Je autorem mozaiky v Periferie Cafe v Braníku, barevného řešení interiéru kavárny na ČVUT v Praze a spolu s Pure Beauty autorem výtvarné části komiksové novely Chyba. Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách. Ukázky z jeho výtvarných prací a rozhovor, který s autorem vedl Viktor Karlík, přinesla Revolver Revue č. 97/2014. Básně a další texty publikoval v Souvislostech, Listech a Přítomnosti.

Ukázku instalací „lehce guerillových zemních kapliček“ Jakuba a Matěje Lipavských přinesla Revolver Revue č. 103/2016. Jeho pracoviště přiblížila v rámci cyklu Viktora KarlíkaKarla Cudlína Ateliéry RR č. 106/2017

www.lipavsky-matej.com
www.works.io/matej-lipavsky